22:11:2553 ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกลำน้ำแม่จริมเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 ตำบลหมอเมือง ,หมู่ที่ 3,4,5,8 ตำบลหนองแดง(815)
 6:7:2554 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างระบายน้ำรูปตัวยูแบบเปิดจากบล๊อคห้วยเตี๋ย บ้านทุ่งกวาง หมู่ที่ 4 ตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน(776)
 6:7:2554 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นดอยห้วยเป้า บ้านนาเจริญ อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน(770)
 6:7:2554 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากถนนเดิมซอย 1 ไปลำน้ำว้า บ้านทุ่งกวาง หมู่ที่ 4 ตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน(776)
 6:7:2554 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรห้วยสวนเมี่ยง บ้านนาคา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน (798)
 23:6:2554 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้าง(983)

ปฏิทินกิจกรรมพิเศษ
July 2014
S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนง.จัดหางานจังหวัดน่านประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๕

view(786)