22:11:2553 ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกลำน้ำแม่จริมเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 ตำบลหมอเมือง ,หมู่ที่ 3,4,5,8 ตำบลหนองแดง(833)
 6:7:2554 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างระบายน้ำรูปตัวยูแบบเปิดจากบล๊อคห้วยเตี๋ย บ้านทุ่งกวาง หมู่ที่ 4 ตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน(787)
 6:7:2554 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นดอยห้วยเป้า บ้านนาเจริญ อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน(785)
 6:7:2554 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากถนนเดิมซอย 1 ไปลำน้ำว้า บ้านทุ่งกวาง หมู่ที่ 4 ตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน(789)
 6:7:2554 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรห้วยสวนเมี่ยง บ้านนาคา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน (806)
 23:6:2554 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้าง(998)

ปฏิทินกิจกรรมพิเศษ
August 2014
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนง.จัดหางานจังหวัดน่านประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๕

view(796)